De meest recente versie van onze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden is van toepassing en op te vragen bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank re Utrecht onder nummer 28/2006) van toepassing.

De hierin verstrekte informatie en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot applicaties, toepassingen en het gebruik van Sika producten worden naar beste weten gegevens en op basis van Sika's huidige kennis en ervaring waarbij de producten op de juiste wijze en onder normale omstandigheden dienen te zijn opgeslagen, behandeld en gebruikt. In de praktijk kunnen materialen, ondergronden en specifieke lokale omstandigheden zo verschillen dat uit de gegeven informatie in deze documentatie of enige vorm van advies of schriftelijke aanbeveling geen garantie of aansprakelijkheid van Sika jegens derden ten aanzien van producteigenschappen of toepassing kan worden afgeleid.